Logo Dijkversterkingsprogramma
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Homepage > Hoe wordt een dijk versterkt?

Hoe wordt een dijk versterkt?

Eens in de zes jaar toetst het Rijk of de primaire waterkeringen nog sterk genoeg zijn. Primaire waterkeringen zijn dijken, duinen of dammen die direct aan het water liggen. De toetsing is te vergelijken met de APK-keuring voor auto's. Er zijn verschillende punten waarop een dijk kan worden afgekeurd. Wat voor auto's geldt, geldt ook voor dijken: een afgekeurde dijk is nog geen slechte dijk. Alleen als je de zwakke punten niet aanpakt, zal de dijk op den duur niet meer op zijn taak berekend zijn.

Een afgekeurde dijk, wat nu?

Wanneer uit de veiligheidstoetsing blijkt dat een dijk is afgekeurd zal waterschap Hollandse Delta deze dijk versterken. De dijk wordt dan opgenomen in het dijkversterkingsprogramma van het waterschap.

Een dijk versterken kan niet zomaar. Je hebt bijvoorbeeld te maken met maatschappelijke belangen. Veel mensen wonen of werken op en langs waterkeringen. Tegelijkertijd heeft het waterschap ook ruimte nodig om de dijk te onderhouden, te verbreden of te verhogen. Hollandse Delta hecht daarom waarde aan de de dialoog en samenwerking met belanghebbenden en betrokkenen.

Dat doet het waterschap bijvoorbeeld via:

  • informatieavonden
  • klankbordgroepen
  • persoonlijk contact met betrokkenen 
  • (nieuws)brieven

Uiteraard zijn er ook formele inspraakmomenten. Het waterschap geeft hiermee iedereen de gelegenheid om een zienswijze op de plannen in te dienen.

Zwakke punten

Dwarsprofiel steunberm

 

We hebben de meest voorkomende zwakke punten voor u op een rijtje gezet. Als u op het plaatje hieronder klikt dan ziet u per probleem een mogelijke oplossing.  U kunt ook de pdf downloaden (pdf).

Oplossingen

Paginafuncties

Logo Dijkversterkingsprogramma
Naar boven